13 CBCS hy sinh khi đi cứu người tại thủy điện Rào Trăng 3 Nghẹn lòng nghe chuyện về Chủ tịch huyện
13 CBCS hy sinh khi đi cứu người tại thủy điện Rào Trăng 3: Nghẹn lòng nghe chuyện về Chủ tịch huyện16/10/2020 06:30

13 CBCS hy sinh khi đi cứu người tại thủy điện Rào Trăng 3: Nghẹn lòng nghe chuyện về Chủ tịch huyện

(BVPL) - Mới giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phong Điền được 45 ngày, ông Nguyễn Văn Bình đã ra đi mãi mãi, sau chuyến đi cứu trợ, vượt núi băng rừng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.