Indonesia triển khai mô hình “ATM gạo” hỗ trợ người nghèo từ kinh nghiệm Việt Nam
Indonesia triển khai mô hình “ATM gạo” hỗ trợ người nghèo từ kinh nghiệm Việt Nam12/05/2020 18:05
Choáng với gói kích thích lớn nhất trong lịch sử trị giá 2 000 tỉ USD của Mỹ
Choáng với gói kích thích lớn nhất trong lịch sử trị giá 2.000 tỉ USD của Mỹ26/03/2020 11:50

Indonesia triển khai mô hình “ATM gạo” hỗ trợ người nghèo từ kinh nghiệm Việt Nam

(BVPL) – Indonesia bắt đầu triển khai các cây “ATM gạo”, bảo đảm cho đối tượng nghèo ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 được tiếp cận mặt hàng thiết yếu nhất.