Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên UBTV Quốc hội
Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên UBTV Quốc hội06/04/2021 09:25
Danh sách đề cử nhân sự chủ chốt được biểu quyết với số phiếu rất tập trung
Danh sách đề cử nhân sự chủ chốt được biểu quyết với số phiếu rất tập trung14/01/2016 23:51
Danh sách đề cử 4 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng02/08/2011 14:59
Hôm nay trình danh sách đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội
Hôm nay trình danh sách đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội22/07/2011 14:46

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên UBTV Quốc hội

Sáng 6/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội nghe báo cáo Quốc về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước.