Dấu ấn của tuổi trẻ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong Tháng Thanh niên
Dấu ấn của tuổi trẻ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong Tháng Thanh niên 15/03/2021 09:06

Dấu ấn của tuổi trẻ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong Tháng Thanh niên

(BVPL)- Những năm qua, tuổi trẻ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (ĐHKSHN) đã ghi đậm dấu ấn bằng chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên các "mặt trận": tình nguyện, học tập… trong Tháng Thanh niên.