Thanh tra việc cưỡng chế công viên nước Thanh Hà
Thanh tra việc cưỡng chế công viên nước Thanh Hà
15/02/2020 11:07
Vi phạm quy định về cưỡng chế công viên nước Thanh Hà Phá dỡ thay vì tháo dỡ
Vi phạm quy định về cưỡng chế công viên nước Thanh Hà: Phá dỡ thay vì tháo dỡ?
06/02/2020 08:08