Nhà đầu tư đề xuất tăng tầng khi cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội
Nhà đầu tư đề xuất tăng tầng khi cải tạo chung ở Hà Nội 05/12/2019 20:19
TP HCM Gian nan cải tạo chung cư cũ
TP.HCM: Gian nan cải tạo chung 19/07/2016 15:25
Những bất cập khi ở chung cư cũ
Những bất cập khi ở chung 26/05/2014 15:27
Cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn TP HCM
Cải tạo, xây dựng mới các chung trên địa bàn TP.HCM16/10/2013 23:21
Cải tạo chung cư cũ tại TP HCM An sinh phải đi đôi với lợi nhuận
Cải tạo chung tại TP.HCM: An sinh phải đi đôi với lợi nhuận!28/09/2013 22:01
TP HCM phá dỡ 30 chung cư cũ
TP HCM phá dỡ 30 chung 25/06/2011 13:01

Nhà đầu tư đề xuất tăng tầng khi cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

(BVPL)- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Hà Nội sẽ cải tạo chung cư cũ theo tinh thần phải cải tạo lại cả khu. Tuy nhiên, hiện việc cải tạo đang vướng mắc cơ chế, chính sách.