Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương12/08/2020 16:37
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới10/08/2020 15:59
Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ
Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ07/08/2020 10:14
Nhân sự mới TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 5 địa phương
Nhân sự mới TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 5 địa phương01/08/2020 22:38
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14
Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh17/07/2020 16:52
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương15/07/2020 15:32
3 tỉnh thành công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
3 tỉnh thành công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ22/06/2020 12:59
Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng01/06/2020 11:23
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương28/05/2020 08:58

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 12/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.