Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng07/06/2019 08:42
Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền
Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền03/08/2018 09:23

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng

(BVPL)- "Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.