Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy
Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy10/03/2020 22:28
Sửng sốt với những chữ ký khống trong thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG
Sửng sốt với những chữ khống trong thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG27/08/2019 20:41
Quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân
Quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ số trong ngành Kiểm sát nhân dâniconvideo
25/04/2019 18:46
Quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân
Quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ số trong ngành Kiểm sát nhân dân25/04/2019 12:02
Quy định về chữ ký số và chứng thư số
Quy định về chữ số và chứng thư số 02/10/2018 07:23
Bắp cải Trung Quốc tràn lan Hà Nội
Bắp cải Trung Quốc tràn lan Hà Nội21/09/2015 15:59

Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy

(BVPL) - Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.