Chính phủ ban hành quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính
Chính phủ ban hành quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính12/03/2020 20:26
Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái, Tiếng Việt thành Tiếq Việt
Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái, "Tiếng Việt" thành "Tiếq Việt"25/11/2017 09:18

Chính phủ ban hành quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính

(BVPL) ​Ngày 5/3/2020, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định 30 về công tác văn thư.