Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc14/02/2021 17:30
Đảng tin tưởng ngành Kiểm sát trong công cuộc chống tham nhũng
Đảng tin tưởng ngành Kiểm sát trong công cuộc chống tham nhũng 08/02/2021 09:53
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng04/02/2021 16:38
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệticonvideo
02/02/2021 10:39
Truyền thông quốc tế đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ XIII
Truyền thông quốc tế đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ XIII31/01/2021 21:37
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân 31/01/2021 14:21
Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng
Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng26/01/2021 17:18
Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII
Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIIiconvideo
25/01/2021 10:57
Thủ tướng tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc ngành Kiểm sát trong phòng, chống tham nhũng
Thủ tướng tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc ngành Kiểm sát trong phòng, chống tham nhũng15/01/2021 23:19
Vụ 5, VKSND tối cao Góp phần nâng cao vị thế ngành Kiểm sát trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng
Vụ 5, VKSND tối cao: Góp phần nâng cao vị thế ngành Kiểm sát trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng 12/01/2021 21:00
Thủ tướng Không đẩy giá thiết bị lên 5-7 lần để lấy chi phí cao của người bệnh
Thủ tướng: Không đẩy giá thiết bị lên 5-7 lần để lấy chi phí cao của người bệnh 06/01/2021 16:08
VKSND tối cao phối hợp xây dựng chuyên đề phát hiện, xử lý tham nhũng
VKSND tối cao phối hợp xây dựng chuyên đề phát hiện, xử lý tham nhũng02/01/2021 11:43
Họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũngiconvideo
25/11/2020 16:06
UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũng
UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũngiconvideo
14/09/2020 15:36
Phiên họp thứ 18 BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Phiên họp thứ 18 BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũngiconvideo
25/07/2020 21:07
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cựciconvideo
12/09/2019 16:16
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16iconvideo
29/07/2019 15:00
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tải
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tảiiconvideo
06/07/2019 06:42
Ta phải không tham nhũng thì mới chống được tham nhũng
Ta phải không tham nhũng thì mới chống được tham nhũngiconvideo
29/05/2019 08:00
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũngiconvideo
20/05/2019 07:33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.