Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác
Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ hội khác11/08/2020 13:00

Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác

(BVPL) - Chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân là sự tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước nên phải tương xứng, cao hơn các chế độ bảo trợ xã hội khác; chế độ ưu đãi phải xứng đáng với công lao, cống hiến theo từng diện đối tượng, không cào bằng …