Quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế trong phòng, chống xâm hại trẻ em
Quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế trong phòng, chống xâm hại trẻ em.27/04/2020 17:20
Phải kiên quyết chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơi lỏng
Phải kiên quyết chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơi lỏng08/04/2020 15:31
Kiến nghị Tòa án chấn chỉnh hoạt động chuyển giao bản án, quyết định phúc thẩm
Kiến nghị Tòa án chấn chỉnh hoạt động chuyển giao bản án, quyết định phúc thẩm 24/03/2020 16:15
Chấn chỉnh quản lý dịch vụ thẩm mỹ sau sự cố khiến 2 người tử vong
Chấn chỉnh quản lý dịch vụ thẩm mỹ sau sự cố khiến 2 người tử vong29/10/2019 12:28
Rà soát các trang MXH giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ
Rà soát các trang MXH giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ27/10/2019 08:29
Quyết liệt xử lý, chấn chỉnh tình trạng báo hóa tạp chí
Quyết liệt xử lý, chấn chỉnh tình trạng 'báo hóa' tạp chí24/10/2019 19:25
Phá rừng nghiêm trọng tại Lâm Đồng Yêu cầu chấn chỉnh việc kiểm điểm trách nhiệm chiếu lệ
Phá rừng nghiêm trọng tại Lâm Đồng: Yêu cầu chấn chỉnh việc kiểm điểm trách nhiệm chiếu lệ22/10/2019 07:45
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh dạy thêm và học thêm
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh dạy thêm và học thêm06/10/2019 21:04
Kiến nghị chấn chỉnh vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật
Kiến nghị chấn chỉnh vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật07/09/2019 16:04
Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự an toàn của học sinh
Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự an toàn của học sinh20/08/2019 11:44

Quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

(BVPL) – TAND tối cao, VKSND tối cao và các bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng.