UBTV Quốc hội giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án Hồ Duy Hải
UBTV Quốc hội giao quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án Hồ Duy Hải18/05/2020 17:21
Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4
Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 404/12/2019 11:33
Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông
Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông05/09/2019 18:48
Sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường sau vụ cháy tại công ty Rạng Đông
Sẽ mời các quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường sau vụ cháy tại công ty Rạng Đông30/08/2019 16:38
Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng việc sáp nhập sở, các cơ quan cấp huyện
Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng việc sáp nhập sở, các quan cấp huyện07/12/2018 10:28
Hướng dẫn hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong DN nhà nước
Hướng dẫn hợp nhất quan Đảng với quan chuyên môn trong DN nhà nước15/10/2018 17:45
17 sở có thể sẽ sáp nhập, hợp nhất
17 sở có thể sẽ sáp nhập, hợp nhất19/04/2018 08:02

UBTV Quốc hội giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án Hồ Duy Hải

(BVPL) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được tổ chức vào chiều nay 18/5.