Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 2019
Những chính sách mới hiệu lực trong tháng 7/201901/07/2019 16:00
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 1 7
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 1/729/06/2019 14:37
Phải thông báo bằng văn bản về tiến độ và kết quả giải quyết cho cơ quan, người đã chuyển đơn
Phải thông báo bằng văn bản về tiến độ và kết quả giải quyết cho cơ quan, người đã chuyển đơn13/06/2019 16:36
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 2019
Nhiều chính sách mới hiệu lực trong tháng 6/201903/06/2019 10:52
Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2019
Một số quy định, chính sách mới hiệu lực từ tháng 5/201901/05/2019 15:24
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4 2019
Chính sách, quy định mới hiệu lực trong tháng 4/201901/04/2019 14:15
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2019
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 3/201901/03/2019 17:05
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2 2019
Quy định mới hiệu lực trong tháng 2/201901/02/2019 22:07
Nhiều Luật có hiệu lực từ năm 2019
Nhiều Luật hiệu lực từ năm 2019iconvideo
02/01/2019 16:25
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2019
Một số Luật và chính sách nổi bật hiệu lực từ tháng 1/201931/12/2018 14:37
10 Luật nào sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 1 2019
10 Luật nào sẽ hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 ?28/12/2018 15:24

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/2019

(BVPL) - Tăng lương; điều chỉnh giá vé máy bay; đặc cách tuyển dụng công chức…là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.