Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2019
Một số quy định, chính sách mới hiệu lực từ tháng 5/201901/05/2019 15:24
Chính sách, quy định mới có hiệu lực trong tháng 4 2019
Chính sách, quy định mới hiệu lực trong tháng 4/201901/04/2019 14:15
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2019
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 3/201901/03/2019 17:05
Quy định mới có hiệu lực trong tháng 2 2019
Quy định mới hiệu lực trong tháng 2/201901/02/2019 22:07
Nhiều Luật có hiệu lực từ năm 2019
Nhiều Luật hiệu lực từ năm 2019iconvideo
02/01/2019 16:25
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2019
Một số Luật và chính sách nổi bật hiệu lực từ tháng 1/201931/12/2018 14:37
10 Luật nào sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 1 2019
10 Luật nào sẽ hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 ?28/12/2018 15:24
Những lưu ý quan trọng khi Luật An ninh mạng có hiệu lực
Những lưu ý quan trọng khi Luật An ninh mạng hiệu lực26/12/2018 12:04
5 điểm mới của Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực từ 1-1-2019
5 điểm mới của Luật Tố cáo 2018 hiệu lực từ 1-1-201924/12/2018 15:07
CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ 14 1 2019
CPTPP chính thức hiệu lực với Việt Nam từ 14/1/201929/11/2018 11:31
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2018
Những chính sách mới nổi bật hiệu lực từ tháng 11/201801/11/2018 14:23

Một số quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

(BVPL) - Công chức, viên chức tố cáo sai sự thật có thể bị xử lý hình sự, học sinh lớp 1 học kỹ năng phòng chống xâm hại, chỉ được nhập khẩu ôtô dưới 16 chỗ chở người qua 5 cửa khẩu... là một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 5/2019.