Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 2020
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 8/202031/07/2020 09:33
Hong Kong Luật an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực
Hong Kong: Luật an ninh quốc gia chính thức hiệu lựciconvideo
01/07/2020 10:46
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 7 2020
Chính sách mới nổi bật hiệu lực từ tháng 1/7/202029/06/2020 14:44
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 2020
5 chính sách mới hiệu lực từ tháng 6/2020 01/06/2020 15:40
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2020
Chính sách mới hiệu lực từ tháng 5/202006/05/2020 08:50
Các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH có hiệu lực từ ngày 15 4 2020
Các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH hiệu lực từ ngày 15/4/202015/04/2020 20:23
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 2020
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 4/202001/04/2020 14:54
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2020
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 3/202004/03/2020 11:41
5 quy định nổi bật về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3 2020
5 quy định nổi bật về giáo dục hiệu lực từ tháng 3/202027/02/2020 14:38
Giải quyết dứt điểm những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”
Giải quyết dứt điểm những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”26/02/2020 21:13
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2020
Một số chính sách mới nổi bật hiệu lực từ tháng 1/202002/01/2020 10:49
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1 1 2020
Những chính sách mới hiệu lực từ 1/1/2020iconvideo
01/01/2020 17:55
Nhiều Luật có hiệu lực từ năm 2019
Nhiều Luật hiệu lực từ năm 2019iconvideo
02/01/2019 16:25

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

(BVPL) - Xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông; cấp biển số màu vàng cho xe kinh doanh vận tải; thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe… là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2020.