Có nên kéo dài thời gian có hiệu lực của Sổ hộ khẩu đến 31 12 2022
nên kéo dài thời gian hiệu lực của Sổ hộ khẩu đến 31/12/2022?21/10/2020 12:45
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 2020
Những chính sách mới hiệu lực từ tháng 10/2020iconvideo
01/10/2020 20:33
Các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10 2020
Các chính sách pháp luật hiệu lực từ tháng 10/202029/09/2020 14:00
Những điểm mới về tiền lương, thưởng có hiệu lực từ ngày 1 1 2021
Những điểm mới về tiền lương, thưởng hiệu lực từ ngày 1/1/202109/09/2020 17:15
Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 09 2020
Nhiều chính sách pháp luật hiệu lực từ tháng 09/202027/08/2020 10:30
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 2020
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 8/202031/07/2020 09:33
Hong Kong Luật an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực
Hong Kong: Luật an ninh quốc gia chính thức hiệu lựciconvideo
01/07/2020 10:46
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 7 2020
Chính sách mới nổi bật hiệu lực từ tháng 1/7/202029/06/2020 14:44
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 2020
5 chính sách mới hiệu lực từ tháng 6/2020 01/06/2020 15:40
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2020
Chính sách mới hiệu lực từ tháng 5/202006/05/2020 08:50
Các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH có hiệu lực từ ngày 15 4 2020
Các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH hiệu lực từ ngày 15/4/202015/04/2020 20:23
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 2020
Nhiều chính sách mới hiệu lực từ tháng 4/202001/04/2020 14:54
Những chính sách mới có hiệu lực từ 1 1 2020
Những chính sách mới hiệu lực từ 1/1/2020iconvideo
01/01/2020 17:55
Nhiều Luật có hiệu lực từ năm 2019
Nhiều Luật hiệu lực từ năm 2019iconvideo
02/01/2019 16:25

Có nên kéo dài thời gian có hiệu lực của Sổ hộ khẩu đến 31/12/2022?

(BVPL) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV, sáng nay (ngày 21/10), Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Chính phủ, Bộ Công an đề xuất Sổ hộ khẩu (bằng giấy) sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7/2021 trong khi nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nên kéo dài thời gian có hiệu lực của Sổ hộ khẩu (giấy) đến ngày 31/12/2022 để tạo điều kiện cho người dân có nhiều thời gian chuyển đổi.