Cách chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu
Cách chức Phó Chủ tịch UBND thị Sông Cầu23/06/2020 17:32
Chủ tịch UBND xã đánh bạc bị kỷ luật cách chức
Chủ tịch UBND đánh bạc bị kỷ luật cách chức21/05/2020 09:32
Nữ chủ tịch UBND xã bị cách chức vì sử dụng bằng THPT giả
Nữ chủ tịch UBND bị cách chức vì sử dụng bằng THPT giả17/10/2019 15:01
Chủ tịch UBND xã bị cách tất cả chức vụ trong Đảng vì sử dụng bằng cấp sai quy định
Chủ tịch UBND bị cách tất cả chức vụ trong Đảng vì sử dụng bằng cấp sai quy định21/05/2019 07:46
Dính nhiều sai phạm, một Chủ tịch UBND xã bị cách hết chức vụ
"Dính" nhiều sai phạm, một Chủ tịch UBND bị cách hết chức vụ16/05/2019 17:34
Kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch thị trấn và Bí thư xã
Kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch thị trấn và Bí thư 26/03/2019 22:18
Cách chức Phó chủ tịch xã Chu Phan vì dùng bằng Đại học giả
Cách chức Phó chủ tịch Chu Phan vì dùng bằng Đại học giả03/08/2017 21:53

Cách chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu

(BVPL) - Quá trình kiểm tra xác định Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu Lương Công Tuấn có nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thị ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông này.