Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP
Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP19/01/2019 07:33

Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022.