Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc
Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc08/10/2020 21:40
Tập đoàn Bảo Việt được tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu
Tập đoàn Bảo Việt được tôn vinh "Người nộp thuế tiêu biểu"07/10/2020 09:43
Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP
Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP19/01/2019 07:33
Nghệ sĩ không nộp thuế sẽ bị thu hồi giấy phép biểu diễn
Nghệ sĩ không nộp thuế sẽ bị thu hồi giấy phép biểu diễn18/03/2016 00:38

Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã được Bộ Tài chính vinh danh trong Top 30 doanh nghiệp toàn quốc có thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc. Theo công bố của Bộ Tài chính tại lễ vinh danh ngày 5/10/2020, Techcombank đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 7.926 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2019.