Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu
Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu22/02/2019 16:31

Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.