Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước13/10/2020 16:52
Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc
Techcombank được Bộ Tài chính vinh danh thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc08/10/2020 21:40
Chủ tịch SCIC làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Chủ tịch SCIC làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước28/09/2020 17:13
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia15/09/2020 13:00
Cân đối ngân sách khó khăn do giảm thu ngân sách Nhà nước
Cân đối ngân sách khó khăn do giảm thu ngân sách Nhà nước10/09/2020 13:58
Khai trương Cổng Công khai ngân sách Nhà nước
Khai trương Cổng Công khai ngân sách Nhà nước26/08/2020 14:14
Bộ Tài chính công khai số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu
Bộ Tài chính công khai số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu20/08/2020 18:07
Từ hôm nay Giảm 10 các loại phí thẩm định về an toàn thực phẩm
Từ hôm nay: Giảm 10% các loại phí thẩm định về an toàn thực phẩm12/08/2020 13:58
Bộ Tài chính có tân Thứ trưởng
Bộ Tài chính có tân Thứ trưởng10/07/2020 12:45
Bộ Tài chính Tiến độ thu ngân sách đạt thấp nhất kể từ năm 2013
Bộ Tài chính: Tiến độ thu ngân sách đạt thấp nhất kể từ năm 201307/07/2020 21:12

Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước

(BVPL)- Giải ngân chi đầu tư phát triển tiếp tục chuyển biến tích cực, số vốn giải ngân 9 tháng đầu năm đạt gần 269,2 nghìn tỉ đồng, bằng 57,2% dự toán, nhưng so với yêu cầu vẫn ở mức thấp, còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp.