Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bổ nhiệm nhân sự mới15/07/2020 16:50
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao13/07/2020 17:54
Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương
Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương13/07/2020 15:02
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương03/07/2020 11:12
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới02/07/2020 16:40
Điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp Quân đội
Điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp Quân đội02/07/2020 09:42
Bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương
Bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương01/07/2020 16:16
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành25/06/2020 13:56
Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới18/06/2020 10:44
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới18/06/2020 10:43

Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 15/7, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.