Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành05/12/2019 10:20
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh, thành phố
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh, thành phố03/12/2019 18:23
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới02/12/2019 09:58
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường29/11/2019 10:37
Văn phòng Quốc hội,TANDTC bổ nhiệm nhân sự mới
Văn phòng Quốc hội,TANDTC bổ nhiệm nhân sự mới27/11/2019 10:19
Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam
Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam26/11/2019 16:02
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới21/11/2019 10:23
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương21/11/2019 10:08
Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương
Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương19/11/2019 09:49
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh, thành phố
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh, thành phố12/11/2019 10:05

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Các tỉnh thành: Quảng Ninh, Quảng Trị, Đồng Tháp, Bình Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Cao Bằng, Vĩnh Long vừa tiến hành kiện toàn công tác cán bộ.