Rơi trực thăng ở Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng
Rơi trực thăng ở Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng
27/11/2022 17:55