Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Y Thanh Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương21/10/2020 20:27
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ20/06/2019 09:40
Bộ Chính trị chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương
Bộ Chính trị chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương11/03/2019 16:32
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng06/03/2019 09:57
Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương
Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương04/03/2019 12:09

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Với tỷ lệ 100% số phiếu bầu, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020- 2025.