Phát hiện chấn động chưa từng biết về xác ướp Ai Cập
Phát hiện chấn động chưa từng biết về xác ướp Ai Cập22/08/2018 14:41

Phát hiện chấn động chưa từng biết về xác ướp Ai Cập

Nghiên cứu mới nhất cho thấy kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập đã được đưa vào sử dụng từ năm 3600 TCN.