Đồng xu 125 tuổi in hình Vua Edward VIII cực hiếm được bán với giá kỉ lục hơn 28 tỉ đồng
Đồng xu 125 tuổi in hình Vua Edward VIII cực hiếm được bán với giá kỉ lục hơn 28 tỉ đồng
18/01/2020 08:15