Quân đội Venezuela sẽ hộ tống, bảo vệ các tàu chở dầu Iran
Quân đội Venezuela sẽ hộ tống, bảo vệ các tàu chở dầu Iran
21/05/2020 17:44