Tiêm thử nghiệm vắc xin COVIVAC phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất
Tiêm thử nghiệm vắc xin COVIVAC phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất15/03/2021 15:01
Kỳ vọng từ những mũi tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam
Kỳ vọng từ những mũi tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Việt Namiconvideo
09/03/2021 10:42
Sáng 9 3 Việt Nam không ca nhiễm, vắc xin phòng COVID-19 tiêm mở rộng
Sáng 9/3 Việt Nam không ca nhiễm, vắc xin phòng COVID-19 tiêm mở rộng09/03/2021 06:42
Hình ảnh ngày đầu tiên Việt Nam tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Hình ảnh ngày đầu tiên Việt Nam tiêm chủng vắc xin phòng COVID-1908/03/2021 10:35
Những hình ảnh về tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam
Những hình ảnh về tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam17/12/2020 12:52

Tiêm thử nghiệm vắc xin COVIVAC phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất

(BVPL) - Vắc xin COVID-19 mang tên COVIVAC do Việt Nam sản xuất sáng nay đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Đã có 6 người tình nguyện tham gia thử nghiệm tiêm những mũi đầu tiên.