Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 2
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 210/09/2020 06:20
Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2 sơ kết công tác kiểm sát quân sự
Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2 sơ kết công tác kiểm sát quân sự 29/07/2020 11:33
VKS Quân sự 42 Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hơn 500 lượt quân nhân
VKS Quân sự 42: Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hơn 500 lượt quân nhân 16/07/2020 12:26
Xứng danh đơn vị “vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu”
Xứng danh đơn vị “vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu” 27/06/2020 20:00
Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng
Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng06/05/2020 11:31
Bổ nhiệm lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự
Bổ nhiệm lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự22/04/2020 19:27
VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-19
VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-1926/03/2020 17:28
Viện kiểm sát quân sự khu vực 33 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát quân sự khu vực 33 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm27/02/2020 20:08
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương17/01/2020 17:25
NÓNG VKSQS Trung ương phê chuẩn quyết định khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt
(NÓNG) VKSQS Trung ương phê chuẩn quyết định khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt 07/11/2019 12:31

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 2

(BVPL) - Sau hơn 1 năm triển khai, hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành KSQS Quân khu 2 đã thật sự đi vào nền nếp, làm thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, cho thấy, đây là một biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.