Phát hiện loài khủng long mới có cùng họ hàng với khủng long bạo chúa T-rex
Phát hiện loài khủng long mới có cùng họ hàng với khủng long bạo chúa T-rex12/08/2020 16:38

Phát hiện loài khủng long mới có cùng họ hàng với khủng long bạo chúa T-rex

(BVPL) – Hóa thạch một loài khủng long mới liên quan đến Tyrannosaurus rex đã được phát hiện ở đảo Wight, nước Anh.