VKSND và Công an TP Pleiku ký kết Quy chế phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội phạm
VKSND và Công an TP Pleiku ký kết Quy chế phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội phạm
22/05/2022 14:58