Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị17/06/2020 17:44
Ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Ông Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị09/06/2020 11:12
Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị08/06/2020 20:34
Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 16/12/2019 08:46

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

(BVPL) - Ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.