Nga sử dụng cá heo huấn luyện để bảo vệ căn cứ hải quân Sevastopol ở Biển Đen
Nga sử dụng cá heo huấn luyện để bảo vệ căn cứ hải quân Sevastopol ở Biển Đen
01/05/2022 07:24