Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Taliban mở cửa trường học trở lại cho trẻ em gái
Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Taliban mở cửa trường học trở lại cho trẻ em gái
25/05/2022 23:58
Đặc phái viên Afghanistan kêu gọi Hội đồng Bảo an ngăn chặn việc công nhận chính phủ Taliban
Đặc phái viên Afghanistan kêu gọi Hội đồng Bảo an ngăn chặn việc công nhận chính phủ Taliban
10/09/2021 14:48