Kỉ luật cảnh cáo 2 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên
Kỉ luật cảnh cáo 2 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên26/04/2021 20:28
Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An
Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An03/03/2021 15:24
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân18/08/2020 19:19
Phú Yên kỉ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên
Phú Yên kỉ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên 02/01/2020 14:22
Mắc nhiều sai phạm, Trưởng phòng GD ĐT huyện Tuy An bị kỷ luật
Mắc nhiều sai phạm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuy An bị kỷ luật29/01/2019 19:04

Kỉ luật cảnh cáo 2 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên

(BVPL) – Có những vi phạm về quy trình nghiệp vụ kế toán, hình thức kiểm soát nghiệp vụ kế toán; thiếu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của cấp dưới,…làm thiệt hại tài sản Nhà nước, 2 Phó Giám đốc KBNN tỉnh Phú Yên đã bị kỉ luật cảnh cáo.