Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ14/07/2020 18:39
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và Luật Doanh nghiệp sửa đổi
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)17/06/2020 11:24
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là hết sức cần thiết
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là hết sức cần thiết22/05/2020 17:03
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội12/09/2019 14:59
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp11/09/2019 15:23
Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm lãnh đạo tại các huyện xã thực hiện sáp nhập
Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm lãnh đạo tại các huyện xã thực hiện sáp nhập12/03/2019 21:53

Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ

(BVPL) - Những nội dung, hoạt động biểu diễn không đẹp liên quan đến vùng đồng bào dân tộc, hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần phải được loại bỏ.