Hai nhóm nhậu phố núi nổ súng hỗn chiến
Hai nhóm nhậu phố núi nổ súng hỗn chiến01/11/2019 15:49

Hai nhóm nhậu phố núi nổ súng hỗn chiến

L (BVPL) – Trong lúc ăn uống, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn; 1 đối tượng đã rút súng bắn, 2 đối tượng dùng dao lao vào hỗn chiến.