Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh
Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh23/11/2020 12:04
Quảng Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh20/11/2020 20:50
Trao thưởng ban chuyên án phá đường dây vận chuyển 100 000 viên ma túy
Trao thưởng ban chuyên án phá đường dây vận chuyển 100.000 viên ma túy14/10/2019 17:03
Công an tỉnh Bình Phước có tân Giám đốc
Công an tỉnh Bình Phước có tân Giám đốc28/05/2019 17:41
Giám đốc Công an Bình Phước làm Phó Cục trưởng An ninh nội địa
Giám đốc Công an Bình Phước làm Phó Cục trưởng An ninh nội địa04/05/2019 14:40
Quảng Bình có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Bình có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy26/03/2019 17:23

Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh

Tuần qua, HĐND các tỉnh: Quảng Bình, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận đã họp, bầu tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.