Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng01/06/2020 11:23
Triệt xóa ổ nhóm nghiện ma túy tiêu thụ xe gian vùng giáp ranh
Triệt xóa ổ nhóm nghiện ma túy tiêu thụ xe gian vùng giáp ranh27/10/2019 15:57

Hà Nội công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.