Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khai mạc giải bóng chuyền nam HPU năm 2021
Trường Đại học Kiểm sát Nội khai mạc giải bóng chuyền nam HPU năm 202114/01/2021 14:57
Đào tạo người cán bộ Kiểm sát có lý tưởng, có hoài bão và khát vọng được cống hiến
Đào tạo người cán bộ Kiểm sát có lý tưởng, có hoài bão và khát vọng được cống hiến14/12/2020 18:00
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Trường Đại học Kiểm sát Nội gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Namiconvideo
20/11/2020 08:00
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Trường Đại học Kiểm sát Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam19/11/2020 18:00
Tập huấn nâng cao năng lực của Kiểm sát viên trong tiến hành điều tra
Tập huấn nâng cao năng lực của Kiểm sát viên trong tiến hành điều tra21/10/2020 10:33
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên
Trường Đại học Kiểm sát Nội tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên12/10/2020 22:28
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo
Trường Đại học Kiểm sát Nội đã đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo08/10/2020 14:38
Điểm trúng tuyển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
Điểm trúng tuyển Trường Đại học Kiểm sát Nội năm 202005/10/2020 10:51
Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát án xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em
Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát án xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em18/09/2020 10:58
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điều kiện trúng tuyển đại học năm 2020
Trường Đại học Kiểm sát Nội thông báo điều kiện trúng tuyển đại học năm 2020 18/08/2020 08:15
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật
Trường Đại học Kiểm sát Nội tiếp tục tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật11/08/2020 06:35

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khai mạc giải bóng chuyền nam HPU năm 2021

(BVPL) - Từ ngày 4/1/2021 đến ngày 20/1/2021, Đoàn Thanh niên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với đầu mối là Ban phong trào đã tổ chức Giải bóng chuyền nam năm 2021.