Bản án chung thân cho nam thanh niên vận chuyển ma túy giúp bạn
Bản án chung thân cho nam thanh niên vận chuyển ma túy giúp bạn15/08/2019 05:28

Bản án chung thân cho nam thanh niên vận chuyển ma túy giúp bạn

(BVPL) - Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện Viện Kiểm sát đã công bố. Bị cáo khai nhận, bị cáo quen và gặp với Đức ở Huế. Mỗi lần ra Huế chơi đều liên lạc, đi chơi cùng với đối tượng này.