Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai Tùy tiện và thiếu minh bạch
Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai: Tùy tiện và thiếu minh bạch16/12/2019 14:42
Kiểm tra đột xuất Trạm thu phí có người lạ ngồi đếm xe
Kiểm tra đột xuất Trạm thu phí có "người lạ" ngồi đếm xe20/03/2019 21:44
Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương chưa được công khai, thiếu minh bạch
Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương chưa được công khai, thiếu minh bạch24/05/2018 15:27
Dân tố chung cư Era Town chất lượng kém, chủ đầu tư thiếu minh bạch
Dân tố chung cư Era Town chất lượng kém, chủ đầu tư thiếu minh bạch27/11/2014 22:10

Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai: Tùy tiện và thiếu minh bạch

(BVPL) – Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lí các nguồn kinh phí tại huyện Chư Sê (Gia Lai), Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó cách thức thực hiện thiếu nghiêm túc, tùy tiện và thiếu minh bạch.