VKSND tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
VKSND tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ01/04/2019 15:16

VKSND tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ

(BVPL) - Thông qua kết quả công tác phối hợp giữa VKSND tối cao và Tổng cục THADS, mới đây, VKSND tối cao (Vụ 11) đã ban hành Thông báo số 107/TB-VKSTC rút kinh nghiệm nghiệp vụ liên quan đến việc tạm đình chỉ và đình chỉ thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp là đối tượng phải thi hành án đang làm thủ tục phá sản tài sản bảo đảm của bên thứ ba, để các VKSND địa phương nghiên cứu, vận dụng.