Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức các đơn vị VKSND tối cao năm 2019 vòng 2
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức các đơn vị VKSND tối cao năm 2019 (vòng 2)05/06/2020 17:35

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức các đơn vị VKSND tối cao năm 2019 (vòng 2)

(BVPL) - Ngày 5/6, Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tối cao có Thông báo số 834/TB-VKSTC thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức các đơn vị VKSND tối cao năm 2019 (vòng 2) và thủ tục phúc khảo.