Thêm 14 ca nhiễm COVID-19 mới
Thêm 14 ca nhiễm COVID-19 mới09/04/2021 18:38
Thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 3 ca nhiễm mới COVID-1929/03/2021 19:31
Thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 3 ca nhiễm mới COVID-1925/03/2021 18:38
Thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, cả nước có 2 557 ca nhiễm
Thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, cả nước có 2.557 ca nhiễm15/03/2021 18:34
Thêm 12 ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 12 ca nhiễm mới COVID-1908/03/2021 18:48
Hải Dương thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, Thái Nguyên có 1 ca nhập cảnh
Hải Dương thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, Thái Nguyên có 1 ca nhập cảnh06/03/2021 07:34
Thêm 12 ca nhiễm mới COVID-19 ở Hải Dương và 4 ca nhập cảnh
Thêm 12 ca nhiễm mới COVID-19 ở Hải Dương và 4 ca nhập cảnh28/02/2021 18:36
Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm mới COVID-19
Hải Dương có thêm 9 ca nhiễm mới COVID-1924/02/2021 18:35
Sáng 23 2 ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới
Sáng 23/2 ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới23/02/2021 07:34
Thêm 15 ca nhiễm mới COVID-19 đều ở Hải Dương
Thêm 15 ca nhiễm mới COVID-19 đều ở Hải Dương19/02/2021 19:00
Thêm 3 ca mới, Việt Nam ghi nhận 265 ca nhiễm COVID-19
Thêm 3 ca mới, Việt Nam ghi nhận 265 ca nhiễm COVID-19iconvideo
13/04/2020 19:00
Thêm 9 ca mới, Việt Nam ghi nhận 188 ca nhiễm COVID-19
Thêm 9 ca mới, Việt Nam ghi nhận 188 ca nhiễm COVID-19iconvideo
29/03/2020 22:58
Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới
Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mớiiconvideo
28/03/2020 20:32
Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới
Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mớiiconvideo
27/03/2020 20:43
Thêm 5 ca mới nâng tổng số lên 153 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam
Thêm 5 ca mới nâng tổng số lên 153 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Namiconvideo
26/03/2020 20:50
Thêm 7 ca mới, Việt Nam có 148 người nhiễm Covid-19
Thêm 7 ca mới, Việt Nam có 148 người nhiễm Covid-19iconvideo
26/03/2020 08:42
Việt Nam công bố thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới
Việt Nam công bố thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mớiiconvideo
08/03/2020 20:11

Thêm 14 ca nhiễm COVID-19 mới

(BVPL) - Bộ Y tế thông tin, chiều nay có thêm 14 ca nhiễm COVID-19 mới. Những ca nhiễm đều nhập cảnh vào nước ta và được cách ly ngay.