Đảm bảo chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người đạt từ 90 trở lên
Đảm bảo chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người đạt từ 90% trở lên13/05/2021 08:07
Chỉ xét xử vụ án, vụ việc về COVID-19 và khiếu kiện danh sách cử tri
Chỉ xét xử vụ án, vụ việc về COVID-19 và khiếu kiện danh sách cử tri11/05/2021 22:55
VKSND tối cao phối hợp đánh giá về thực hiện thi hành án hành chính
VKSND tối cao phối hợp đánh giá về thực hiện thi hành án hành chính11/05/2021 22:54
Phó Chánh án TAND tối cao giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Phó Chánh án TAND tối cao giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang05/05/2021 15:46
VKSND tối cao, TAND tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp
VKSND tối cao, TAND tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp30/04/2021 17:53
Hướng dẫn áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự và xét xử vụ án cho vay lãi nặng
Hướng dẫn áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự và xét xử vụ án cho vay lãi nặng 25/04/2021 23:20
Hướng dẫn áp dụng các tội liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Hướng dẫn áp dụng các tội liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ23/04/2021 21:38
VKSND tối cao hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các Điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự
VKSND tối cao hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các Điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự22/04/2021 16:33
TAND Tối cao bổ nhiệm nhân sự
TAND Tối cao bổ nhiệm nhân sự02/04/2021 18:05
TAND tối cao công bố 4 án lệ mới
TAND tối cao công bố 4 án lệ mới16/03/2021 14:06
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Làoiconvideo
16/07/2019 16:53

Đảm bảo chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người đạt từ 90% trở lên

(BVPL) - Tòa án cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo138/CP), Bộ Công an, VKSND tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.