Bổ sung hình thức thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Bổ sung hình thức thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước25/10/2020 17:40
VKSND tối cao phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch
VKSND tối cao phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch13/10/2020 19:12
Chấp hành bản án 2 lần, “ngồi tù” trái pháp luật 6 tháng
Chấp hành bản án 2 lần, “ngồi tù” trái pháp luật 6 tháng11/10/2020 13:53
Đánh giá cao các báo cáo của VKSND tối cao về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Đánh giá cao các báo cáo của VKSND tối cao về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật17/09/2020 18:11
Trao giải cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về TAND
Trao giải cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về TAND 10/09/2020 20:42
“Tuýt còi” đề xuất bán 3 cơ sở đất “vàng” của TAND tối cao
“Tuýt còi” đề xuất bán 3 cơ sở đất “vàng” của TAND tối cao 04/09/2020 18:18
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao26/08/2020 15:38
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 14/08/2020 17:59
Xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-1907/08/2020 06:35
Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân
Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân02/08/2020 09:01

Bổ sung hình thức thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước

(BVPL) - Bổ sung khoản 8a vào Điều 4 quy định Tổng Kiểm toán nhà nước là một chủ thể tham gia ban hành thông tư liên tịch với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đó là một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, vừa được Bộ Tư pháp quán triệt triển khai.