10 tháng tù cho kẻ vượt chốt kiểm dịch đâm vào công an
10 tháng tù cho kẻ vượt chốt kiểm dịch đâm vào công an22/04/2020 16:15

10 tháng tù cho kẻ vượt chốt kiểm dịch đâm vào công an

(BVPL) - Không đội mũ bảo hiểm, không bật đèn xe, mặc dù được Chủ tịch UBND phường Đồng Hòa (quận Kiến An, Hải Phòng) ra tín hiệu dừng xe để tổ kiểm soát dịch COVID-19 kiểm tra nhưng Vi Văn Thái không chấp hành mà còn tăng ga phi xe về phía tổ công tác.