VKSND cấp cao vào cuộc vụ tranh chấp giữa Công ty KVS và Tổng Công ty Đông Á
VKSND cấp cao vào cuộc vụ tranh chấp giữa Công ty KVS và Tổng Công ty Đông Á 05/08/2019 21:31

VKSND cấp cao vào cuộc vụ tranh chấp giữa Công ty KVS và Tổng Công ty Đông Á

(BVPL) - Lẽ thường trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, có “vay” thì phải có “trả”. Tuy nhiên, vụ án dưới đây, hành trình để lấy lại những đồng tiền của bên cho “vay” thật khó khăn...