Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm
Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm?18/10/2019 16:17
Xử lý tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý, hiếm
Xử lý tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý, hiếm?27/02/2019 12:04
Tập huấn về xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã
Tập huấn về xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã12/07/2018 16:45

Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Truy tố 12 bị can buôn bán, vận chuyển 215 cá thể tê tê Java”, tôi xin hỏi Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bị xử lý như thế nào?