Dấu hiệu pháp lý của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ​
Dấu hiệu pháp lý của Tội truyền văn hóa phẩm đồi trụy?​03/01/2020 09:29

Dấu hiệu pháp lý của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?​

(BVPL) - Sự việc ca sĩ Văn Mai Hương bị phát tán clip tại nhà riêng lên mạng xã hội đang là đề tài dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây, việc phát tán này có dấu hiệu của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tôi muốn hỏi thế nào là Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? Dấu hiệu pháp lý của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? ( Phạm Vũ Đạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).